Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Stichting SFW

SFW: gestructureerd, tijdbesparend en transparant.

Sponsoring is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het bedrijfsleven wordt overspoeld met aanvragen voor financiële steun van verenigingen, clubs en stichtingen. Voor bedrijven heeft die steun belangrijke voordelen: een positieve uitstraling, zichtbaarheid en verbondenheid. Maar het is ook tijdrovend en vaak lastig om de juiste spon-sormogelijkheid te vinden. Daarvoor is er in Wageningen de Stichting Sponsoring en Fondswerving (SFW), die bedrijven en verenigingen op een efficiënte en centrale manier bij elkaar brengt.

De stichting De stichting SFW is opgericht om die noodzakelijke structuur in de sponsoring aan te brengen. Bedrijven kunnen hun sponsorbudgetten onderbrengen bij de stichting, om die op een verantwoorde, doordachte en efficiënte manier te laten beheren. Spreiding van de sponsorgelden en materialen is daarbij essentieel. Dat moet leiden tot een resultaat waar de vereniging, de stichting en het bedrijfsleven allen mee gebaat zijn. De stichting heeft daar zelf geen financieel voordeel van: er wordt volledig in het belang van de aangesloten partijen gewerkt.

Doel

Het doel van de Stichting Sponsoring en Fondswerving Wageningen is om de bestaande budgetten van bedrijven die aan sponsoring doen of willen gaan doen op een verantwoorde en doordachte manier te beheren. Juist door spreiding van de sponsorgelden of -middelen (ook dat is een vorm van sponsoring!) wordt een lijn uitgezet waar zowel vereniging, stichting, als het bedrijfsleven mee gebaat zijn. Sponsoring is een overeenkomst tussen partijen die voor beiden een zo hoog mogelijk rendement op kan en moet leveren.

De stichting beschikt over voldoende zakelijk inzicht. In de afgelopen tien jaar heeft SFW bewezen dat zij aparte en onafhankelijke stichting uitstekend de belangen van bedrijfsleven en gesponsorde met elkaar in overeenstemming kan brengen. De stichting heeft daar zelf geen financieel of materieel voordeel van. Zij werkt uitsluitend in belang van partijen.

Evenwicht

Al sinds 1997 bewijst SFW dat het als on-afhankelijke stichting uitstekend even-wicht weet te brengen in de belangen van het bedrijfsleven en de verenigingen. Het is dan ook niet vreemd dat de Stich-ting Sponsoring en Fondswerving over een groot regionaal netwerk beschikt. Door het opzetten van zo’n uitgebreid netwerk is SFW in staat nog beter aan te sluiten op de behoeften van bedrijven, verenigingen, clubs en stichtingen. Het persoonlijke contact tussen het bestuur van SFW en het bedrijfsleven is voor de partijen essentieel om met succes struc-tuur in de sponsoring te brengen. Ook legt de stichting verantwoording af via regelmatig overleg met de deelnemers.