Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Samenwerking

Voor het bedrijfsleven biedt de samenwerking met SFW meer voordelen: de stichting wil ook bedrijven bij elkaar brengen om de organisatie en sponsoring van grote evenementen te realiseren en gebruik te maken van alle kennis die binnen bedrijven aanwezig is. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat bedrijven daarbij veel aan elkaar kunnen hebben. Daarnaast is de werkwijze van de stichting flexibel: bedrijven bepalen zelf of zij eenmalig een vereniging sponsoren of de voorkeur geven aan het werken met contracten. Hierin wordt vermeld in hoever-re het bedrijf bereid is om de sponsorgelden vrij te maken en gedurende welke periode. Ook wordt er afgesproken welke inspanningsverplichtingen er van beide kanten zijn en op welke manier de stichting meer voor het bedrijf kan betekenen.