Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Contract

SFW sluit eveneens contracten af met het bedrijfsleven. Hierin wordt vermeld in hoeverre het bedrijf bereid is om te sponsorgelden vrij te maken en gedurende welke periode. Ook wordt er vermeld welke inspannings-verplichtingen er van beide kanten gedaan zullen worden en op welke wijze de stichting nog meer voor het bedrijf kan doen. SFW kijkt verder dan alleen sponsoring. SFW is van mening dat door een goede sponsoring het rendement van het bedrijfsleven alleen maar beter wordt en dat de verenigingen, instellingen en clubs hun voordeel kunnen doen met een gezond sponsorbeleid.

Het is dan ook niet vreemd dat inmiddels een aantal grote Nederlandse bedrijven met de Stichting Sponsoring en Fondswerving in zee zijn gegaan.

SFW beperkt zich niet alleen tot het Wageningse bedrijfsleven; men heeft contacten in heel Nederland. Door het opzetten van zo’n uitgebreid netwerk is de stichting in staat haar werk niet alleen zo goed mogelijk te doen maar sluit ze aan bij de behoefte die er bij alle betrokken groeperingen bestaan.