Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft er heel veel belang bij dat hun sponsorgelden een zo hoog mogelijk rendement hebben. Voor wat hoort wat. Daarom kiest SFW met zorg het juiste bedrijf voor de juiste vereniging, stichting of club. Een medaille heeft twee kanten. De sponsor verwacht iets terug, en goede prestatie, reclame, mits het maar een positieve uitstraling heeft. SFW is de belangrijke schakel tussen bedrijfsleven en de belanghebbende die gesponsord wil worden. Door het sponsorbudget van bedrijven onder te brengen in de stichting wordt een belangrijke en vaak tijdrovende zorg van het bedrijfsleven weggenomen.

SFW zorgt voor een goede verdeling maar legt ook naar het bedrijfsleven elk kwartaal verantwoording af middels de sponsornieuwsbrief.

Het persoonlijk contact tussen het bestuur van SFW en het bedrijfsleven is een belangrijke factor voor het welslagen van een goede uitgifte van sponsorgelden of goederen.

Verder kan SFW bedrijven bij elkaar brengen om op deze manier grote evenementen te organiseren en te sponsoren. Een andere doelstelling van SFW is om bedrijven kennis met elkaar te laten maken en gebruik te maken van de kennis die bedrijven hebben.

Hierdoor zal een gezonder bedrijfsklimaat ontstaan. De voorbije periode heeft laten zien dat bedrijven op deze manier veel aan elkaar kunnen hebben.

Aanmelden