Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Samenwerking met VisiteClowns

Samenwerking met VisiteClowns

Stichting SFW gaat samenwerken met VisiteClowns.

De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen en met name voor ouderen met dementie.

De clowns bieden een manier van afleiding en plezier waar de verpleging of activiteitenbegeleiding vaak niet aan toekomt of de mogelijkheden voor heeft.

Daarnaast spelen VisiteClowns ook voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen op psychiatrische afdelingen.

Juist deze mensen verdienen het om extra aandacht te krijgen en in het zonnetje gezet te worden. Over het algemeen is er zeer weinig belevingsgerichte zorg en/of amusement (mogelijk) voor deze doelgroep.