Pages Navigation Menu

Sponsoring en Fondswerving Wageningen

Stichting

De stichting SFW is opgericht om die noodzakelijke structuur in de sponsoring aan te brengen. Bedrijven kunnen hun sponsorbudgetten onderbrengen bij de stichting, om die op een verantwoorde, doordachte en efficiënte manier te laten beheren. Spreiding van de sponsorgelden en materialen is daarbij essentieel. Dat moet leiden tot een resultaat waar de vereniging, de stichting en het bedrijfsleven allen mee gebaat zijn. De stichting heeft daar zelf geen financieel voordeel van: er wordt volledig in het belang van de aangesloten partijen gewerkt.

Samenwerking

Voor het bedrijfsleven biedt de samenwerking met SFW meer voordelen: de stichting wil ook bedrijven bij elkaar brengen om de organisatie en sponsoring van grote evenementen te realiseren en gebruik te maken van alle kennis die binnen bedrijven aanwezig is. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat bedrijven daarbij veel aan elkaar kunnen hebben. Daarnaast is de werkwijze van de stichting flexibel: bedrijven bepalen zelf of zij eenmalig een vereniging sponsoren of de voorkeur geven aan het werken met contracten. Hierin wordt vermeld in hoeverre het bedrijf bereid is om de sponsorgelden vrij te maken en gedurende welke periode. Ook wordt er afgesproken welke inspanningsverplichtingen er van beide kanten zijn en op welke manier de stichting meer voor het bedrijf kan betekenen.

Werkwijze

Verenigingen, stichtingen en bedrijven die behoefte hebben aan sponsoring moeten zich zelf aanmelden bij de stichting. SFW zal dus nooit zelf de verenigingen of instellingen benaderen. Geïnteresseerden maken in samenspraak met de stichting een sponsorplan. Aan de hand daarvan wordt naar een sponsor gezocht. Sponsorgelden moeten worden verdiend door de verenigingen, stichtingen of instellingen zelf. De stichting zoekt daarna op haar eigen manier naar de sponsor die het best bij de desbetreffende instelling of vereniging past. Op de website www.stichting-sfw.nl staat een overzicht van de bedrijven die al met succes samenwerken met SFW.

Most Recent Articles

Samenwerking met VisiteClowns

Posted by on 29 10 2011 in Nieuws

Stichting SFW gaat samenwerken met VisiteClowns. De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen en met name voor...

Read More